Наука

Дослідницькі програми

Національно-релігійне відродження на Слобожанщині: ХХ ст.

Дослідницька програма передбачає вивчення, інтерпретацію та публікацію матеріялів, що стосуються руху за відродження Церкви київської традиції в 1917-1936, 1942-1943, 1988-2000 рр. До неї входять опис і систематизація архівних матеріялів, публікація друкованих видань, організація виставок, семінарів і конференцій.

Мотиви стихійних лих і катастроф в онтології українських книжників XI-XVIII ст.

Досвід пандемії Covid-19, що переживається нині всім світом і спричиняє радикальні цивілізаційні зміни, створює передумови до поглиблених студій над інтерпретацією засобами вербальних і паравербальних мистецтв стихійних лих і катастроф, пережитих у минулі епохи.

В літературі українського Середньовіччя і ранньомодерної доби сонячні затемнення, землетруси, епідемії, напади чужинців, пожежі, повені, посухи тощо семіотизуються й функціонують як місткі знаки перетину видимої і невидимої реальности, дочасного і трансцендентного. Це наповнює відповідні мотиви онтологічним змістом, вельми істотним для розуміння моделі світу минулих епох.

Передбачається проведення наукової конференції 15-16 жовтня 2021 р. й публікація за матеріялами конференції збірника статей.

Публікації

Культуротворча місія Почаївського василіянського монастиря: Збірник наукових статей

Легенда приписує заснування монашої спільноти на Почаївській горі ченцям Києво-Печерського монастиря, вимушеним тікати з Києва після його захоплення ордою Батия 1240 р. Не пізніше 1713 р. почаївська чернеча громада визнала свою належність до унійної Київської митрополії. Монастир долучається до Чину святого Василія Великого, утвореного 1617 р., фактично перетворюється на центр василіянської провінції. В ньому зосереджуються значні духовні й інтелектуальні сили, відроджується друкарня. Виникає феномен «василіянського бароко». Збірник присвячений аналізові літературної, видавничої, мистецької діяльності почаївських василіян.

Харків: Акта, 2018. 232 с.

Святі Борис і Гліб у національній культурі та суспільній думці: Досвід 1000-річної присутности в українській історії. Збірник наукових статей

2015 р. минуло тисячоліття з часу мученицької смерти князів-страстотерпців Бориса і Гліба – перших святих, канонізованих у Київській митрополії. Досвід їхньої жертви, принесеної в ім’я запобігання братовбивчій ворожнечі, залишається духовною альтернативою клановим і партійним чварам, згубним для української держави. Збірник наукових праць об’єднує дослідження, присвячені аналізові жертовного досвіду святих князів, його рецепції в літературних текстах і науковому дискурсі.

Харків: Акта, 2016. 160 с.

Преподобний Нестор Печерський в історії української культури: Збірник статей

У статтях, які увійшли до збірника, висвітлено важливі аспекти творчої спадщини прп. Нестора, зокрема образи часу в метафізичних параметрах середньовічного літописання, структурні особливості різних оповідних практик, форми й закономірності проявів житійної традиції, процеси формування культу Бориса і Гліба, парадигми українсько-руської святости, тлумачення Біблії тощо.

Харків: Акта, 2014. 215 с.

Українська перспектива літературної творчості о. Петра Скарги: Збірник статей

Дослідницька програма передбачає вивчення, інтерпретацію та публікацію матеріялів, що стосуються руху за відродження Церкви київської традиції в 1917-1936, 1942-1943, 1988-2000 рр. До неї входять опис і систематизація архівних матеріялів, публікація друкованих видань, організація виставок, семінарів і конференцій.

Харків: Акта, 2013. 170 с.