Українська перспектива літературної творчости о. Петра Скарги

Харків, 9-10 листопада 2012 р.

Восени 2012 року виповнюється 400 років від дня смерті визначного польського письменника, церковного і суспільного діяча о. Петра Скарги, SJ (2 лютого 1536 р. – 27 вересня 1612 р.). В українській історії постать вшановуваного ювіляра досі лишається вищою мірою контроверсійною. Її суспільну рецепцію визначають критичні оцінки опонентів о. Петра Скарги в міжконфесійній полеміці другої половини XVI – XVII ст. Таке сприйняття постаті, знакової для Речі Посполитої часів її розквіту, виглядає анахронічно-суб’єктивним. Воно створює істотну проблему в адекватній оцінці ролі українського («руського») складника в суспільно-релігійному й культурному житті Центрально-Східної Європи. Безперечною є унікальна роль цієї особистости для становлення української барокової культури. Трактат о. Петра Скарги «Про єдність Церкви Божої під одним пастирем» (1577) став визначальним імпульсом для розвитку української полемічної прози, «Житія святих» (1579) виявилися зразком і джерелом сюжетів для свт. Димитрія Туптала та інших українських агіографів, а полум’яні проповіді о. Петра Скарги значною мірою сформували культуру живого слова представників Київської Церкви XVII ст. Рецепція творчости о. Петра Скарги виявилася одним із важливих каналів входження української культури до цивілізаційного простору Контрреформації.

Колеґія Патріярха Мстислава, Товариство дослідників Центрально-Східної Європи та Харківський літературний музей 9-10 листопада 2012 р. проводять у Харкові Міжнародну наукову конференцію «Українська перспектива літературної творчости о. Петра Скарги». Тематика доповідей має стосуватися різних аспектів рецепції літературного й духовного досвіду Петра Скарги в українській культурі. Мови доповідей – українська, польська, російська. Передбачається публікація текстів доповідей в окремому збірнику.

9 листопада

11:00 – 11:30

Відкриття конференції

Вітальне слово генерального консула республіки Польща в Харкові п. Яна Ґраната

Благословення єпископа-ординарія Харківсько-Запорізької дієцезії Римсько-Католицької Церкви Мар’яна Бучека

Благословення архієпископа Харківського і Полтавського Української Автокефальної Православної Церкви Ігоря Ісіченка

11:45 – 13:45

Перше засідання
Модератор Олена Матушек

Сергій Сєряков, кандидат історичних наук, доцент кафедри історії Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Образ Петра Скарги у польській історіографії ХІХ – ХХ ст.

Наталя Яковенко, доктор історичних наук, професор НаУКМА
Скарґа-проповідник і Скарґа-агіограф у творах Йоаникія Ґалятовського: вибір сюжетів

Тетяна Шевченко, кандидат історичних наук, cтарший науковий співробітник Інституту релігійних наук св. Томи Аквінського в Києві
Петро Скарга і князі Острозькі: культурна ідентичність і соціальний статус, або чому не був почутий Скарга?

Архиєпископ Ігор Ісіченко, доктор філологічних наук, ректор Колеґії Патріярха Мстислава
Трактат о. Петра Скарги ТІ «Про єдність Церкви Божої» як чинник українського літературного життя XVI-XVII ст.

Обговорення

15:00 – 17:00

Друге засідання
Модератор Наталя Яковенко

Матушек Олена Юріївна, к. філол. наук, доцент кафедри історії української літератури ХНУ імені В. Н. Каразіна
Петро Скарга й українська барокова проповідь

Ігор Помазан, кандидат філологічних наук, доцент, завідувач кафедри українознавства Харківського гуманітарного університету «Народна українська академія»
Традиції західноєвропейської емблематики в українській зоровій поезії доби Бароко

Наталія Сінкевич, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника
«Патерикон» Сильвестра Косова та «Житія святих» Петра Скарги: подібність і відмінність двох агіографічних циклів

Оксана Ніка, доктор філологічних наук, доцент кафедри історії та стилістики української мови Інституту філології Київського національн¬ого університету імені Тараса Шевченка
Ранньобарокове проповідництво і староукраїнська книжна традиція

Обговорення

18:00

Презентація книжки проф. Наталі Яковенко «Дзеркала ідентичності» (Київ: Лаурус, 2012)

11:00 – 13:00

Третє засідання
Модератор Тетяна Трофименко

Леся Довга, кандидат філософських наук, вчений секретар Центру досліджень Центрально-Східної Європи НаУКМА
«Не буде як світ світом поляк русинові братом»: інтерпретація стереотипних уявлень про свого/чужого у творах Лазаря Барановича

Світлана Журавльова, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету
«Żywotów świętych…» о. Петра Скарги як джерельна база книги «Алфавит собранный, риθмами сложенный…» свт. Іоана Максимовича

Ольга Новик, кандидат філологічних наук, доцент, доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету
Трансформація барокової метафори «світ-театр» у романтичному письменстві

Обговорення

14:30 – 17:00

Четверте засідання
Модератор архиєп. Ігор Ісіченко

Руслан Ткачук, кандидат філологічних наук, молодший науковий співробітник відділу давньої літератури Інституту літератури ім. Т. Г. Шевченка НАН України
Рецепція об’єднавчого діалогу церков у творах Петра Скарги

Юрій Пелешенко, доктор філологічних наук, провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т.Г.Шевченка НАН України
Постать митрополита Київського і всієї Руси Ісидора у творах о. Петра Скарги: міфи та реальність

О. Олексій Бределєв ТІ, ліценціат з історії Церкви Папського Григоріянського університету
Доля єзуїтських колеґій на території України під час Хмельниччини (згідно «Relatio de caedibus patrum ac fratrum S.I.» o. Яна Зуховича від 1665 р.)

Тетяна Левченко-Комісаренко, кандидат філологічних наук, доцент, ХНЕУ
Вплив польської риторичної традиції на творчість українського проповідника другої половини XVII ст. Антонія Радивиловського

Дарія Сироїд, кандидат філологічних наук, доцент кафедри української літератури імені Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка
Димитрій Туптало і Петро Скарга крізь призму студій над Житієм Сави Освяченого

Обговорення

Підсумки конференції

<< НАЗАД