Пcихологія християнського катехизму

ПРОГРАМА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

Мета курсу
Свідоме розуміння основ хриятиянської віри і психологічних умов для їх засвоєння дітьми, підлітками та дорослими людьми.

Очікувані результати навчання
Вміння просто і змістовно свідчити про власну віру перед людьми різного віку і різних психологічних особливостей і вміння відрізняти християнство від інших духовних традицій.

Обсяг курсу
2 кредити: 20 лекційних годин, 40 годин самостійної праці.
Заняття проводяться щотижнево протягом січня-червня 2021 р. Перевірка здійснюється шляхом усного опитування й дистанційного контролю. Курс завершується іспитом. На підставі рейтинґової оцінки засвоєння курсу його слухачі одержують сертифікат.


Викладач
Польшин Олекандр Костянтинович, бакалавр християнської етики, кандидат
психологічних наук, доцент.

Теми аудиторних занять та самостійної роботи

 1. Місце психології в християнському катехизмі.
 2. Основні поняття загальної та вікової психології.
 3. Християнська антропологія про природу людини.
 4. Співвідношення між рівнями існування людини:
  духовним, психологічним (душевним) та тілесним.
 5. Християнський катехизм дитини.
 6. Психологічні особливості дитячого віку.
 7. Форми дитячої релігійності.
 8. Психологія взаємин між дорослим та дитиною.
 9. Психологічні особливості підліткового віку.
 10. Гіперкритичність і сенс життя.
 11. Форми підліткової релігійності та криза віри.
 12. Психологія “важких” підлітків.
 13. Психологічні особливості дорослої людини.
 14. Форми дорослої релігійності. Природна і духовна людина.
 15. Християнський катехизм на прикладах з Євангелій.

Методи контролю результатів навчання
Дистанційний контроль, усне опитування, письмовий іспит.


Мова викладання
Курс викладається українською мовою.

Основна література

 1. Варій М.Й. Психологія особистості: Навч.пос. – К.: Центр учбової літератури,
  2008 – 502 с.
 2. Василій Великий. Гомілії \ Пер.з давньогрецької Л. Звонської. – Львів:
  Свічадо, 2006. – 312 с.
 3. Венедикт, ієромонах. Настоятель як духовний отець: Дослідження у світлі
  творів і начання преп.. Теодора Студита (759-826). – Львів: Свічадо, 2009. –
  179 с.
 4. Грюн, Ансельм. Шляхи до свободи: Духовне життя як вправляння у
  внутрішній свободі/Пер.з нім. О. Конкевича. – Львів: Свічадо, 2005. – 96 с.
 5. Декрет про апостолят мирян. Документи Другого Ватиканського Собору. –
  Львів: Свічадо, 1996. – с. 333-373.
 6. Ісіченко Ігор, архієп. Зустрічі на життєвій дорозі: Популярний катехізис для
  молоді. – Львів; Харків: Святогорець, 2013. – 144 с.
 7. Кардинал Вальтер Каспер. Підручник з духовного екуменізму. – Львів:
  Видавництво УКУ, 2007. – 80 с.
 8. Катехизм Української Греко-Католицької Церкви: Христос – наша Пасха. –
  Львів, 2011. – с. 336 + 64 іл.
 9. Основи психології: Підручник / За загальною редакцією О.В. Киричука, В.А.
  Роменця. – Київ: Либідь, 1996. – 632 с.
 10. Отець Олександр Мень відповідає на запитання/Пер.з рос. М.Лемик. –
  Львів: Свічадо, 2014. – 352 с.
 11. Папа Іван-Павло II. Апостольське поучення про катехизу в наш час. – Львів:
  Свічадо. Патріарша Катехитична Комісія УГКЦ, 1997. – 76 с.
 12. Психологія. З викладом основ психології релігії / Під ред. о. Юзефа
  Макселона. Пер. з пол. Т. Чорновіл. – Львів: Свічадо, 1998. – 320с.
 13. Рупнік Марко Іван. Духовне життя / Переклад Марьяна Прокопович. – Рим,
 14. – 118 с.
 15. Слівінський П.Й. Релігійний вінегрет: Кілька слів про нові релігійні і
  парарелігійні форми / Пер.з польської Г. Теодорович. – Львів: Свічадо, 1999.
  – 120 с.
 16. Томаш Шпідлік. Духовність християнського Сходу. – / пер.з італійської
  Марьяни Прокопович. – Львів: Видавництво ЛБА, 1999. – 496 с.

Залишити коментар

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *