Преподобний Нестор Печерський в історії українського літописання й агіографії

Харків, 15-16 листопада 2013 р.

Нагодою для проведення конференції є 900-річний ювілей появи першої редакції найвідомішого східнослов’янського літопису, «Повѣсти временных лѣт», упорядником якої традиційно вважається прп. Нестор Печерський. На конференції було заслухано доповіді, присвячені постаті прп. Нестора як літописця й агіографа, творам, пов’язуваним із його іменем («Повѣсть временных лѣт», «Житіє преподобнаго Ѳеодосія Печерскаго», «Чтеніє о житіи и о погубленіи блаженную страстотерпцю  Бориса и Глѣба»), а також впливові цих творів на літературний процес, зокрема, на механізми творення й функціонування жанрів історичної та житійної прози. Розглянуто проблеми літературної інтерпретації постаті прп. Нестора з залученням елементів агіологічного та гімнологічного аналізу.

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

15 листопада 2013 р., п’ятниця

10:00

Відкриття конференції

10:15

Секція 1. Поетика «Повісті временних літ»
Модератор – проф. Леонід Ушкалов, дискутант – д-р філол. н. Юрій Пелешенко

1. Криса Богдана Семенівна, д-р філол. н., професор кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка
Наративна стратегія «Повісті временних літ» – від сущого до належного

2. Білоус Петро Васильович, д-р філол. н., професор кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Художній час у «Повісті временних літ»

3. Клименко Тетяна Євгеніївна, к. філол. н., викладач Житомирського державного університету імені Івана Франка
Топос битви у «Повісті временних літ»

4. Савенко Оксана Петрівна, к. філол. н., старший викладач кафедри українського літературознавства та компаративістики Житомирського державного університету імені Івана Франка
Символіка чудес у «Повісті временних літ»

5. Марчук Катерина Анатоліївна, аспірантка кафедри українського літературознавства та компаративістики, методист заочної форми навчання соціально-психологічного факультету Житомирського державного університету імені Івана Франка
Міфо-поетична оповідь як структурна одиниця літописного наративу (за «Повістю временних літ»)

12:00  

Секція 2. Історіософія «Повісті временних літ»
Модератор – проф. Олександр Ужанков. Дискутант – к. філол. н. Дарія Сироїд

1. Стемпін Бартломей, кафедра українознавства факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету (Польща, Краків)
Значення і обсяг поняття «Русь» у «Повісті временних літ» Нестора у світлі найновішої історіографії

2. Левченко Наталія Микитівна, к. філол. н., доцент кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Мистецтво тлумачення Біблії в творчості прп. Нестора Печерського

3. Луцюк Микола Володимирович, к. філол. н., доцент кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка
Міфічні джерела «Повісті временних літ»

4. Мілютенко Надія Іллівна, к. філол. н., доцент Санкт-Петербурзького державного університету (Росія, Санкт-Петербурґ)
Хрещення Русі в історісофській картині світу: «Чтеніє о житіи и погубленіи блаженную страстотерпцю Бориса и Глѣба» преп. Нестора і «Повѣсть временныхъ лѣтъ»

5. Мудеревич Віктор Іванович, к. іст. н., асистент кафедри релігієзнавства та теології філософсько-теологічного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Федьковича
Легенда про випробування вір Володимиром: аспекти текстуальної інтерпретації

6. Корпанюк Микола Павлович, д-р філол. н., професор кафедри української і зарубіжної літератури та методики навчання Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія Сковороди
Вплив «Повісті временних літ» на національне літописання ХV – XVI сторіч

15:00

Секція 3. Агіографічна творчість прп. Нестора Літописця
Модератор – архиєп. Ігор (Ісіченко). Дискутант – проф. Петро Білоус

1. Сліпушко Оксана Миколаївна, д-р філол. н., професор, завідувач кафедри історії української літератури і шевченкознавства Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка
Парадигма образу святості в агіографічних творах прп. Нестора

2. Джиджора Євген Володимирович, к. філол. н., доцент, докторант кафедри журналістики Одеського національного університету імені І. І. Мечникова
Формування культу Бориса і Гліба у старокиївських агіографічних та гімнографічних пам’ятках

3. Ужанков Олександр Миколайович, д-р філол. н., професор, проректор з наукової роботи Літературного інституту імені О. М. Горького (Росія, Москва)
Генеза житійного канону в агіографічних творах прп. Нестора

4. Сироїд Дарія Ігорівна, к. філол. н., доцент кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка
Житіє прп. Феодосія Печерського прп. Нестора у контексті Успенського збірника

5. Павленко Ганна Іванівна, к. філол. н., доцент кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»
«Читання про Бориса і Гліба» прп. Нестора: агіологічна інтерпретація

6. Целік Тетяна Віталіївна, к. філос. н., доцент кафедри філософії Донецького національного університету
Агіографічні образи Нестора як відбиток києво-руської християнської антропології

16 листопада 2013 р., субота

11:00

Секція 4. Культурний контекст «Повісті временних літ»
Модератор – д-р філол. н. Ігор Лосієвський. Дискутант – д-р філол. н. Ольга Новик

1. Ясіновський Юрій Павлович, д-р мистецтвознавства, професор, завідувач кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка; виконавчий директор Інституту літургійних наук Українського католицького університету
Музична складова доби прп. Нестора

2. Сиротинська Наталія Ігорівна, кандидат мистецтвознавства, професор кафедри музичної медієвістики та україністики Львівської національної музичної академії імені М. В. Лисенка
Гимнографічні паралелі у творах прп. Нестора Печерського

3. Михнович В’ячеслав Володимирович, завідувач відділення «Мистецтво естради» Мінського державного музичного коледжу (Бєларусь, Мінськ)
Літописання й невербальні джерела Київської Русі про історію духових музичних інструментів

4. Терещенко-Кайдан Лілія Володимирівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, професор Національної академії керівних кадрів культури і мистецтв
«Ірмолой» Гавриїла Головні – взірець особливостей слов’янських вимов.

5. Шумило Світлана Михайлівна, к. філол. н., доцент кафедри української мови і літератури Чернігівського педагогічного університету імені Т. Г. Шевченка
Богослужбові цитати у проповідях свт. Кирила Турівського

6. Матушек Олена Юріївна, к. філол. н., доцент кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Образ апостола Андрія в українській бароковій проповіді

14:00  

Секція 5. Рецепція «Повісті временних літ» культурою Східної Європи
Модератор – проф. Юрій Ясіновський. Дискутант – доц. Ганна Павленко

1. Володимир Мокрий, професор кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету (Польща, Краків)
Семантична неточність Нестерових слів “словінський – руський”: претекст до експропріації російськими ідеологами всього, що русько-українське і білоруське

2. Лосієвський Ігор Якович, д-р філол. н., професор кафедри бібліотекознавства та соціальних комунікацій Харківської державної академії культури, завідувач науково-дослідного відділу книгознавства, колекцій рідкісних видань і рукописів Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка
Текст і мотиви «Повісті временних літ» в українському історичному збірнику 1620-х рр. з фондів ХДНБ ім. В. Г. Короленка.

3. Фаріон Ірина Дмитрівна, к. філол. н., доцент, депутат Верховної Ради України, голова підкомітету з питань вищої освіти
Українська історіографія ХVII ст.: руськомовна рецепція та мовна компетенція

4. Борисенко Катерина Григорівна, к. філол. н., доцент, докторант кафедри української літератури, компаративістики і соціальних комунікацій Київського університету імені Бориса Грінченка
Рецепція «Повісті временних літ» в українських богословсько-полемічних трактатах барокової доби

5. Литвин Лариса Миколаївна, к. філол. н., ст. викладач кафедри української літератури Полтавського національного педагогічного університету імені В. Г. Короленка
Діалог риторичних старатегій («Повість временних літ» і «Літопис Мгарського монастиря»)

6. Федорак Назар Любомирович, к. філол. н., доцент кафедри української літератури імені акад. Михайла Возняка Львівського національного університету імені Івана Франка
Концепція часу «Повісті временних літ» і метафізичні параметри українського середньовічного літописання

7. Ушкалов Леонід Володимирович, д-р філол. н., професор кафедри української та світової літератури Харківського національного педагогічного університету імені Г. С. Сковороди
Мотиви «Повісті минулих літ» у творчості Тараса Шевченка

8. Гах Катажина, студентка ІІІ курсу кафедри українознавства факультету міжнародних і політичних студій Ягеллонського університету (Польща, Краків)
Рецепція «Повісті временних літ» у Польщі. Переклади і наукові коментарі

17:30

Секція 6. Агіографічні традиції Нестора Літописця
Модератор – проф. Оксана Сліпушко. Дискутант – проф. Володимир Мокрий

1. Пелешенко Юрій Володимирович, д-р філол. н., провідний науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України
Феномен святості у «Житії Михайла Чернігівського»

2. Архиєп. Ігор (Ісіченко), д-р філол. н., професор кафедри історії української літератури Харківського національного університету імені В. Н. Каразіна
Культ прп. Нестора Літописця як чинник самоусвідомлення ранньомодерного письменника

3. Сулима Віра Іванівна, к. філол. н., старший науковий співробітник Інституту літератури імені Т. Г. Шевченка Національної Академії наук України
Нестор Літописець як прототип Нестора Семирозума і «Повість временних літ» як прототекст роману «Листя землі» Володимира Дрозда: до постановки проблеми про параметри «письменницького богослов’я»

4. Журавльова Світлана Сергіївна, к. філол. н., доцент кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету
Часопросторовий вимір агіографічної поезії свт. Іоана Максимовича

5. Новик Ольга Петрівна, д-р філол. н., професор кафедри української літератури та компаративістики Бердянського державного педагогічного університету
Літописні сюжети у творчості Івана Леванди

6. Пелешенко Наталія Іванівна, ст. викладач кафедри літературознавства Національного університету «Києво-Могилянська академія»
Агіографічний дискурс у творчості Валерія Шевчука

19:00

Підсумкове пленарне засідання

<< НАЗАД