Богослов’я кола Петра Могили як фермент становлення українського бароко

Харків, 13 жовтня 1995 р.

Програма наукової конференції

10:00

Відкриття

10:05

Вступне слово єпископа Ігоря

10:15

Леся Довга (Інститут філософії НАН України, Київ)
Етичні вчення києво-могилянців

10:45

Борис Головко (Інститут філософії НАН України, Київ)
Залучення спадщини вітчизняного богослов’я XVII ст. у формуванні сучасної української філософії релігії

11:15

Дискусія

11:30

Перерва

11:45

Віталій Шевченко (Музей української літератури, Київ)
З роздумів про унію

12:15  

Юрій Пелешенко (Інститут літератури імені Т.Г. Шевченка НАН України, Київ)
Попередники митрополита Петра Могили в справі міжцерковного порозуміння

12:45

Дискусія

13:00

Перерва

13:45

Єпископ Ігор Ісіченко (Харківсько-Полтавська єпархія УАПЦ)
«Літос» Євсевія Пиміна як явище барокової полеміки

14:15  

Леонід Ушкалов (Харківський педагогічний університет імені Григорія Сковороди, Харків)
Христологічні мотиви в літературі українського бароко

14:45

Дискусія

<< НАЗАД