Духовний навчальний заклад

Недільна проповідь

Проповідь на неділю 3 по П’ятдесятниці 

Архиєпископ Ігор (Ісіченко)

11 липня 2021 р., Свято-Дмитрівський храм м. Харкова

місія Колеґії

Місія Колеґії визначається її унікальним характером християнського наукового й освітнього осередку з виразно національним підґрунтям і чітко визначеною конфесійною належністю, що діє в доволі космополітичному середовищі великого університетського міста. Колеґія є майданчиком для діялогу різних суспільних середовищ, об’єднаних усвідомленням ролі Церкви в українській історії, джерелом інкультурації християнських вартостей в етичну поставу сучасних українців. Її
стратегічною метою є вкорінення богословської рефлексії в східноукраїнський ґрунт.

Цінністні орієнтири

  • християнська відповідальність
  • прагнення істини
  • доброзичливість
  • академічна свобода
  • справедливість
  • відкритіст
  • професіоналізм;
  • академічна доброчесність
  • активна громадянська позиція
  • закоріненість у національній духовній традиції

Навчальні програми